Vrijwilligers

supervrijwilligersRotterdam Atletiek is een grote vereniging die drijft op de inzet van haar leden. Voldoende inzet van vrijwilligers is cruciaal voor de continuïteit van de vereniging en de betaalbaarheid van het lidmaatschap voor een vereniging die als doel heeft het beoefenen van atletiek toegankelijk te houden voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Enerzijds zijn door (1) de groei van de vereniging,  (2) het in eigen beheer krijgen van de accommodatie en (3) het stijgende ambitieniveau steeds meer vrijwilligers nodig.

Aan de andere kant is daar het maatschappelijk gegeven dat (4) mensen steeds minder tijd hebben en (5) de individualisering van onze samenleving, waardoor het aanbod van vrijwilligers en de structurele inzet ervan steeds moeilijker wordt.

Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering (BLV) van 9 december 2015 is afgesproken dat we door profielen de leden helpen om de behoeften aan vrijwillige bijdragen scherper in beeld te brengen. Ook doen we via de ledenadministratie een uitvraag onder de leden naar de bijdragen op basis van de mogelijkheden van leden.

Vrijwilligersbeleid
Als bestuur is het onze wens en ambitie om een stevigere basis te leggen onder de toekomst van Rotterdam Atletiek......Lees meer.

Benieuwd naar wat jij kunt betekenen?
Surf dan naar de subpagina Vrijwilligersprofielen. Voor vragen over vrijwilligerszaken kun je mailen naar