Vereniging

Rotterdam Atletiek is een vereniging waar iedereen, van jong tot oud, zich kan bekwamen in de atletieksport. Iedereen die belangstelling heeft mag een maand gratis trainingen volgen zonder verplichtingen. Alle onderdelen worden aangeboden, zowel wat betreft baan- als wegatletiek. Trainingen kunnen gevolgd worden op elk niveau; van recreatief tot topsport......Lees meer over lidmaatschap.

Historie Rotterdam Atletiek
Op 15 april 2019 is het 100 jaar geleden dat de Rotterdamsche Atletiekvereniging ‘Door Oefening Snel’ (DOS) werd opgericht. Deze atletiekvereniging was ontstaan door een uitvloeisel van de duivensport die in het begin van de 20e eeuw druk werd beoefend....Lees meer

Missie en visie
Onze missie en visie heeft drie statements: Ontspannen met plezier; succes en ambitie; met elkaar voor jezelf.....Lees meer.

Organisatie
Een vereniging is er voor en wordt gedragen door haar leden. Een brede organisatie is onontbeerlijk om een vereniging met ca. 1200 sporters goed van dienst te zijn. Door te klikken op de onderstaande organisatie-onderdelen kan je meer informatie hierover verkrijgen.

Topsport
Rotterdam Atletiek heeft de ambitie om topsportvereniging te zijn. De belangrijkste taak die Rotterdam Atletiek zich daarbij oplegt,  is de trainers en atleten te faciliteren om zo de best mogelijke ondersteuning te geven die naar de hoogste podiums voert......Lees meer.

Clubrecords en statistieken
Door alle jaren heen worden de clubrecords en (wedstrijd)statistieken goed bijgehouden.....Lees meer.

Preventie
Rotterdam Atletiek vind het belangrijk dat haar leden en onze bezoekers veilig en gezond kunnen sporten op de sportcomplexen die we beheren en tijdens activiteiten waar wij verantwoordelijk voor zijn.......Lees meer.

Ledenvergaderingen
Verenigingen zijn wettelijk verplicht jaarlijks een algemene ledenvergadering te houden (ALV)....... Lees meer.

Reglementen
Met 1.200 leden is het een enorme uitdaging om iedereen persoonlijk te vertellen wat we van leden verwachten en wat jullie van de vereniging en haar vertegenwoordigers mogen verwachten......Lees meer.