Contributie

Vanaf 1 januari 2021

Leeftijd
(op 1 januari)
Categorie AU-afdracht
per jaar
Contributie
per kwartaal
jonger dan 7 jaar Minipupil
geen wedstrijdlicentie
€ 15,90 € 29,00
7 jaar C-pupil € 24,50 € 38,00
8 jaar B-pupil € 24,50 € 38,00
9 of 10 jaar A-pupil € 24,50 € 38,00
11 of 12 jaar D-junior € 32,10 € 45,50
13 of 14 jaar C-junior € 32,10 € 45,50
15 of 16 jaar B-junior € 32,10 € 54,50
17 of 18 jaar A-junior € 32,10 € 54,50
ouder dan 18 jaar Senior/Master
incl. wedstrijdlicentie
 € 42,65 € 62,00
ouder dan 18 jaar Senior/Master
excl. wedstrijdlicentie
€ 18,15 € 45,50
Gastlid € 18,15 € 45,50
Atletiek-beperkt € 30,85 € 30,00
Beweeg je fit! € 50,00
Schoolsportvereniging (SSV) € 35,00

AU-afdracht
Eenmaal per jaar wordt het bedrag bestemd voor de Atletiekunie-ledenafdracht geïncasseerd. Bij nieuwe leden bij inschrijving en bij bestaande leden in de maand januari. Bij inschrijving na 1 oktober zal dit 25% van het jaarbedrag zijn.

Incasso of acceptgiro

  • De kwartaalbedragen voor de verschillende categorieën staan vermeld in de tabel;
  • De bedragen zijn gebaseerd op betaling per automatische incasso;
  • Voor betaling die niet via automatische incasso lopen wordt € 2,50 per kwartaal extra in rekening gebracht.

Inschrijfgeld

  • Volwassenen € 17,25;
  • Jeugd € 36,25 (incl. wedstrijdshirt, met betalingsbewijs op te halen in de kantine van Nenijto);
  • Schoolsportvereniging (SSV) is vrijgesteld van inschrijfgeld;
  • Atletiek-beperkt is vrijgesteld van inschrijfgeld.


Te weinig geld om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit Rotterdamse gezinnen met weinig geld toch structureel mee kunnen doen aan sport en cultuur. Informatie hierover op Rotterdam Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Juryleden en trainers die niet zelf trainen
Juryleden en trainers die niet zelf trainen bij Rotterdam Atletiek betalen geen contributie. Deze leden zijn wel aangemeld bij de Atletiekunie en hebben uiteraard geen wedstrijdlicentie.

Studentenkorting
Studenten die aan een universiteit of hogeschool studeren, komen in aanmerking voor korting op de contributie. Op vertoon van een bewijs van inschrijving (scan collegekaart is voldoende) krijgen deze leden een contributiekorting van € 7,50 per kwartaal. Deze korting gaat in voor het kwartaal volgend op ontvangst van het inschrijvingsbewijs en duurt tot maximaal het eind van het lopende studiejaar. Voor elk studiejaar moet opnieuw een aanvraag ingestuurd worden.

Gezinskorting
Voor gezinnen, wonend op hetzelfde huisadres, bestaande uit drie of meer personen bestaat de mogelijkheid van gezinscontributie. De korting wordt alleen toegepast voor jeugdleden en bedraagt voor het:

  • 3e gezinslid lid: 100% voor (mini)pupillen en CD-junioren | 50% voor AB-junioren;
  • voor het 4e en volgende gezinsleden: 100% voor alle jeugdcategoriën.

De jaarlijkse afdracht voor de Atletiekunie moet wel volledig worden betaald.

De korting dien je aan te vragen via het wijzigingsformulier op de site of een mail aan . De korting gaat in vanaf het eerstvolgende kwartaal na dat de aanvraag is binnengekomen.

Bankgegevens
Giro: 134704 t.n.v. Rotterdam Atletiek, Rotterdam
IBAN: NL62INGB0000134704
BIC: INGBNL2A
(uitsluitend voor contributies en inschrijfgelden)

Bijzondere lidmaatschapsvormen

Gastlidmaatschap
Wedstrijdatleten van andere verenigingen die vanwege werk, studie of andere redenen van de faciliteiten van de vereniging gebruik willen maken,  kunnen op hun verzoek in aanmerking komen voor het gast-lidmaatschap. Als gastlid betaal je een lagere contributie.
Voorwaarde is dat je als lid bent ingeschreven bij een andere door de AU erkende vereniging buiten Zuid-Holland. Het gastlidmaatschap is niet bedoeld voor atleten die permanent in Rotterdam of omgeving wonen.

De wedstrijdlicentie van de Atletiekunie
We kennen verschillende vormen van lidmaatschappen. Voor leden  bestaat de keuze tussen een lidmaatschap zonder of eentje mét een wedstrijdlicentie. Deze licentie geeft een atleet het recht om deel te nemen aan officiële Atletiekuniewedstrijden. De kosten voor een wedstrijdlicentie zijn afhankelijk van de leeftijd van een atleet en variëren van € 8,25 voor pupillen tot € 23,55 voor volwassenen (tarieven 2020). Voor de jeugd is het in de contributie opgenomen, senioren en masters hebben de keuze om wel of geen wedstrijdlicentie te nemen. Zonder wedstrijdlicentie val je in de categorie 'Recreant'.

Wijzigingen

Ter voorkoming van misverstanden bij incasso is het voor de ledenadministratie belangrijk over de juiste (actuele) gegevens van u te beschikken.

Wilt u wijzigingen zoals woonadres, mailadres, telefoonnummer en banknummer, doorgeven via onze wijzigingspagina of met een mail aan . Als u niet zeker weet of uw gegevens actueel zijn dan verzoeken wij uw huidige gegevens (wellicht ten overvloede) nog een keer door te geven.