Verenigingszaken

Contributie per 1 juli 2022

Tijdens onze ALV d.d. 8 juni 2022 is de vergadering akkoord gegaan met een contributieverhoging van €2,50 per kwartaal (is ca. 83 cent per maand)  voor alle vormen van lidmaatschap. Aanleiding voor de verhoging zijn met name de hogere energieprijzen en de hoge inflatie.