Sportnieuws

Krachthonk Nenijto, regels en tijden

Het krachthonk op sportcomplex Nenijto is een toegevoegde waarde aan de trainingen van (wedstrijd-)atleten. Vanwege de specifieke gebruiksnormen, gevaren en daarbij opgelegde wet- en regelgeving is Rotterdam Atletiek genoodzaakt hier duidelijke en strakke regels voor op te stellen. Lees deze regels eerst voordat je gebruik gaat maken van het krachthonk. Onderaan deze pagina staan de tijden van de trainingen gegeven.

Regels

Hieronder staat beschreven hoe en wanneer atleten van het krachthonk gebruik mogen maken. Een ieder die gebruik maakt (wenst te maken) dient op de hoogte te zijn van deze regels en deze na te leven.

  1. Het krachthonk is slechts gedurende een korte periode van de dag geopend. Dit om toezicht en bijbehorende verantwoordelijkheid te kunnen waarborgen. Uitzonderingen dienen te worden aangevraagd bij de trainingscoördinator. Pas na goedkeuring kan op andere dan de hieronder vastgestelde tijden gebruik worden gemaakt van het krachthonk.
  2. Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag, van 18.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.
  3. Gebruik van het krachthonk is allereerst voorbehouden aan (specialisatie) trainers. De (specialisatie) trainers geven bij de trainingscoördinator hun wensen aan, waarna wanneer mogelijk goedkeuring wordt gegeven en de betreffende krachttraining wordt opgenomen in de trainingsindeling krachthonk. Deze trainingsindeling krachthonk is te lezen bij binnenkomst van het krachthonk.
  4. Wanneer een training van een trainer staat ingeroosterd dan is gedurende deze periode deze betreffende trainer de verantwoordelijke. Naast inhoudelijke trainingsverantwoordelijkheid is deze trainer ook verantwoordelijk voor het al dan niet toelaten van andere atleten. Wanneer deze trainer dit om welke reden dan ook niet wenst mag hij aan atleten de toegang tot het krachthonk ontzeggen.
  5. Individuele atleten die gebruik wensen te maken van het krachthonk dienen allereerst de krachthonk atletenlijst te tekenen. Door het ondertekenen van deze lijst kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, blessures of andere ongemakken opgelopen tijdens individueel gebruik van het krachthonk door de atleten. Tevens is met het ondertekenen van deze lijst aangegeven door de atleet dat hij of zij zich houdt aan de door de vereniging opgestelde regels voor het krachthonk. Deze regels zijn te lezen bij binnenkomst van het krachthonk of kunnen worden nagevraagd bij de trainingscoördinator, cq. Opgezocht worden op de site www.ra.nl. De vereniging behoudt zich het recht voor deze regels te allen tijde te veranderen.

Tijdstip voor gebruik van het krachthonk door individuele atleten

Individuele atleten kunnen wanneer zij dit willen trainen in het krachthonk tijdens de openingstijden.

  • Wanneer een (specialisatie) trainer staat ingeroosterd op de trainingsindeling krachthonk dienen individuele atleten aan de desbetreffende (specialisatie) trainer toestemming te vragen gebruik te mogen maken van het krachthonk op dat moment.
  • Wanneer een trainer geen gebruik maakt van het krachthonk op een voor hem ingeroosterde periode, dan wordt het krachthonk vrij toegankelijk voor individuele atleten. Waarbij dan regel 5 in werking treedt.
  • Wanneer geen (specialisatie) trainer staat ingeroosterd mogen atleten, onder de bij regel 5. vermelde voorwaarden, altijd gebruik maken van het krachthonk.

Bij het schenden van bovenstaande regels of het negeren van opmerkingen van trainers of een bestuurslid of de trainingscoördinator van Rotterdam Atletiek kan de toegang tot het krachthonk of zelfs het sportcomplex worden ontzegd. Hierbij heeft het bestuur de laatste stem. Bij afwezigheid van het bestuur is dit de trainingscoördinator.

Vastgesteld door trainerscoördinator en bestuur Rotterdam Atletiek, d.d. 13 april 2005.

Tijden en trainers

Dag Tijd Trainers
Maandag 17.00 – 19.00 Richard Kooyman
19.00 – 20.00 Peter Spiering
20.00 – 21.00 Walter Suvaal
Dinsdag 17:00 – 19:45 Richard Kooyman
18:00 – 19:00 Ruud Onland/Dick Eduard
19:45 – 21:00 Marc Suvaal
Woensdag 17:30 – 19:00 Ellsworth Manuel
19:00 – 20:30 Errol Esajas
Donderdag 18:00 – 19:00 Ruud Onland/Dick Eduard
20:00 – 21:00 Walter Suvaal
20:15 – 21:00 Piet Verhagen
Vrijdag 19:00 – 20:30 Errol Esajas
Zaterdag 11:00 – 14:00 Ellsworth Manuel
11:30 – 12:30 Walter Suvaal